https://www.curulis.pl/ | Opłata reklamowa

Opis

Obowiązująca od 2015 r. nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwoliła na ograniczenie swobody lokowania nośników reklamowych w terenie. Regulowanie lokalnego krajobrazu znajduje się obecnie w gestii samorządów, które mają możliwość wprowadzenia opłaty reklamowej, zwiększającej dochody ich budżetu.

Opłata reklamowa, której szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej curulis.pl, jest pobierana od właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych i dzierżawców nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, bez względu na to, czy reklama jest aktualnie eksponowana. Przed wprowadzeniem opłaty reklamowej należy opracować i wdrożyć regulamin sytuowania reklam, który uwzględnia oczekiwania mieszkańców gminy oraz warunki i zasady umieszczania nośników reklamowych na jej obszarze.

Data dodania: 02-10-2018DODAJ OPINIENie zamieszczono jeszcze komentarzy.


Oceń firmę (0 z 0 głosów)
Miejscowe Firmy